Idėja

Rajono tarybai,

Molėtų rajono savivaldybės merui S. Žviniui,

Kultūros, švietimo ir sporto komitetui

Siekiant populiarinti Molėtų kraštą ir iš jo kilusius, gyvenusius ar gyvenančius žmones – kūrėjus: literatus, poetus, rašytojus, režisierius, dramaturgus, scenaristus, aktorius, dailininkus, dainininkus, kompozitorius, muzikantus, mokytojus, žurnalistus ir kitų profesijų atstovus, kurių tik laisvalaikio pomėgis – kūryba, siūlome įkurti Literatūros ir meno centrą Molėtuose.

Taip būtų išsaugomas jų kūrybinis palikimas esamoms ir ateinančioms kartoms, plečiama erdvė naujoms auditorijoms ir partnerystei tarp rajono kultūros ir švietimo įstaigų, bendruomenių, kraštiečių, ne tik vasaros, bet ir pasaulio molėtiškių.

Idėjos autorė

Jolanta Matkevičienė

2011 metų gegužė – gruodis

Pridedama: idėjos aprašas ( 1 lapas), pritariančiųjų molėtiškių (motyvacija: menininkas; giminėje yra menininkų; galimas bendradarbiavimas; asmeninis piliečio pritarimas) parašai (4 lapai), iškilių asmenybių pritarimo mintys, siųstos el. paštu (2 lapai).

Ko tikėjausi, tą ir gavau...

Parengta pagal pokalbį su Molėtų rajono laikraščio „Vilnis" redaktore Jolanta Valentinavičiene.

Skaityti daugiau...

Idėjos aprašymas

Pagavumo modelis (gebėjimas atskleisti kažką nauja)

Skaityti daugiau...