Literatūrinis ciklas „Molėtų krašto žmonės“

Šiandien – tiek daug rašančių ir tiek mažai skaitančių... Norėtųsi, kad būtų atvirkščiai. Tačiau, matyt, pasaulyje ir šiuo klausimu vyksta harmonija. Kaip yra neperskaitytų knygų, taip yra ir neparašytų kūrinių. Taip, matyt, ir bus, kol išliks bent vienas mąstantis, skaitantis ir rašantis žmogus... Taip ir šis literatūrinis ciklas „Molėtų krašto žmonės" – sukauptas ir kaupiamas per žurnalistinio darbo metus – tarsi veidrodis, kuriame atsispindi daug veidų, daug profesijų, daug minčių ir emocijų, tvyrančių aplinkui... Krašto žmonių emocinis, buitinis ir kultūrinis minčių paveldas. Te kiekvienas renkasi ką jam skaityti, ar ką parodyti giminei...

Kai kurie rašiniai yra pelnę „pergales" apskrites ir rajono (2008-ųjų, 2009-ųjų, 2012-ųjų metų) konkursuose, tačiau man jie svarbesni ne kaip kūrybos įvertinimas, o kaip istorinės atminties fiksacija.

Turiu dviejų Utenos apskrities viršininkų – Angelės Kaušylienės ir Egidijaus Puodžiuko, dviejų jų pavaduotojų – Viliaus Cibulsko ir Gintaro Šileikio pasirašytus diplomus, dvi padėkas Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus (Molėtų krašto žento), vieną – buvusio Molėtų mero Algimanto Žiuko, dabartinio mero Stasio Žvinio ir – paradoksalu, bet neturiu nė vieno apdovanojimo iš Valentino Stundžio, kaip ir Virgilijaus Širono, Jeronimo Balčiūno, Valdemaro Kiliaus... Ar tuo metu nebuvo konkursų, ar aš juose nedalyvavau?!...

Jolanta Matkevičienė