Prašymas

Gerbiamieji, jei jūs turite ką nors apie architektą – dailininką Algimantą Umbrasą (laiškus, sveikinimus, rankraščius, žurnalą su jo gražiuoju nameliu ar šiaip kokių straipsnių bei nuotraukų, o gal ir kokį jo turėtą daiktą) ir galite perduoti – būtume dėkingi.

Molėtų bibliotekoje kol kas tėra jo knygelė „Užburtos pasagos" su įrašu: „Keletas minčių apie savo kraštą – Molėtus. Savo vaikystės bibliotekai, kurioje, besimokydamas Molėtų progimnazijoje, radau ir perskaičiau įdomiausių knygų. Algimantas Umbrasas. 2002. rugsėjo 10d." ir tądien fotografuota nuotrauka.

Taip pat "Vilnies" laikraštyje išspausdinto nekrologo kopija (be datos) "Užbūręs tėviškės garsų – Urkės, Kurkio, Kirnio skambesiu".