Kodas: raudona

Sekmadienis. Balandžio 22–oji. Lyja...

Iliustracija„Literatų kavinė" panaši į sovietmečio partinio suvažiavimo salę. Ant raudonų medžiagos atraižų užrašyti lozungai: „Šiandien gimė Tarybų Sąjungos įkūrėjas – V. I. Leninas"; „110 - Ką daryti? ";

„Žingsnis pirmyn, du žingsniai atgal"; „Bolševikų partija Rusijoje"... Barmenai prisisegę po raudoną „bantelį", o ant staliukų vietoje meniu guli „Iskra" ( Lenino ir Plechanovo redaguotas laikraštis). Kadangi „kavinėje" kviestiniai asmenys, tai nieko nereikia perspėti, jog į šį „vakarą" reikia žiūrėti su humoru. Juolab, kad kiekvienas atėjusysis privalėjo paisyti nuorodos: aprangos kodas – raudona...

„Literatų kavinės" administratorė pasidžiaugia:

-Sveiki, „vakaro kodo: raudona" dalyviai. Vakar, senu papratimu, dauguma mūsų tvarkėsi savo aplinką, nors, kaip sakė per TV sinoptikė A. Galvonaitė, reiktų darbus daryti sava galva, o ne kitų...

Pamenu, kiekvieną balandį prie sovietų „darėm" švaros mėnesį, o dabar jaunuomenė kviečia į švarinimosi akcijas DAROM... Todėl ir Jūs, gerbiamieji, buvote pakviesti į šį pasibuvimą, nes esate švarinimosi bendraminčiai... O šį vakarą Jums dovanoja kraštietė - verslininkė Inga iš Kauno.

Jos „Briedžių medžioklė" - Jūsų skoniui.

Gražioji Inga, pasipuošusi raudona suknele, maloniai nusišypso ir sako:

- Ponios ir ponai ( nors reikėtų šiandien kreiptis draugais), kiekvieno tautos didžiavyrio svajonė buvo ir yra medžioklė. Medžiojo Brazauskas, man regis, medžioja ir dabartinis Jūsų meras... O mano restoranas šiandien pateikia „Medžiotojo kepsnį" su priedais.

Vienas iš " priedų" - mano daina Jums...

Inga dainuoja, salė linguoja. Keletas linksmų vyrų veda damas šokiui.

Po dainos rajono verslininkų atstovas įteikia Ingai raudonų rožių puokštę ir palydi prie išskirtinio staliuko.

Tuo metu kavinės administratorė dar kartą dėkoja viešniai ir primena apie akciją , kuri buvo nurodyta kvietimuose.

Gerbiamieji, prašome vaišintis, o kol Jūs tai darysite, kviečiu prisiminti Č. Juršėno viešnagę Molėtuose, kurią įamžino Jums jau pažįstama V. Sausadūmio ir A. Piktžolėno komanda dok. filme „ Juokai ir politika arba Kolegos Česlovo „juoko siena" Molėtuose".

Ant staliukų uždegama po stambią raudoną žvakę.

„Dideliame ekrane ant kavinės sienos keičiasi vaizdai: Berlyno siena, Kinų siena, juokų siena...

Balsas už kadro sako, kad pasaulyje buvo daug sienų, vienos žlugo, kitos liko, tačiau niekas kitas taip nesugriauna piktumo ir neapykantos sienos – kaip juokai. Ar ne todėl vienintelis politikas LR Seime, dirbantis visas kadencijas, yra Č. Juršėnas ir jo juokų siena...

Balandžio 22 d. klubas" M13" Molėtų viešosios bibliotekos skaitykloje pristato spaudos grafikos meno – politinės karikatūros parodą iš asmeninės Č. Juršėno kolekcijos "Juoko siena". Pristatoma ir SP UAB "Spindulys" išleista karikatūrų knyga "Česlovas Juršėnas su plaktuku ant Seimo sienos". Parodos pristatyme dalyvauja ir Seimo narys Č. Juršėnas. Jis pasakoja, kad 1992 m. jam kilo mintis surinkti ir chronologine tvarka sudėti visus piešinius, kuriuose jis šaržuojamas. Taip Seimo nario kabinete atsirado vis naujai papildoma „Juoko siena", kur puikuojasi žymių Lietuvos karikatūristų darbai...

Rodomi šaržai, salės vaizdai. Už kadro skamba sovietmečio maršai.

Stambiu planu rodomas svečias. Jis kalba:

- Nors humoras ne visada būna teisingas, gal kartais net piktokas, tačiau reikia ramiai ir pagarbiai į visa tai reaguoti. Nieko nėra svarbiau už spaudos laisvę. Daugelis sako, kad turiu sveiką humoro jausmą. Matyt, todėl mane pastebėjo ir įvertino „Dviračio žynių" komanda, įteikusi „Auksinį svogūną". Taigi – juokis iš manęs, juokis iš savęs - ir būsi protingas....

Balsas už kadro sako, kad neatsitiktinai pasirinkta juokų ir politikos diena balandžio 22 – ąją, per 135-ąsias I-ojo TSRS vado metines, nes ši "senų kovos draugų diena" meninėmis priemonėmis gali suartinti politikus ir pozicijoje, ir opozicijoje...

Operatoriaus kamera nukrypsta į antraplanį objektą – vaišių stalą. Čia puikuojasi "samovaras", garuojanti arbata, ant laikraščio papjaustyti lašiniai, svogūnas, silkutė – priminimas sovietinių laikų. Lenino portretas.

Jo balsu kalba aktorius R. Kalvelis. Skamba politiniai anekdotai. Salė kvatojasi. Tarp jų ir svečias Č. Juršėnas. Pagaliau pasirodo muzikos atlikėjai. Molėtų muzikos mokyklos mokytojai: K. Tučinskas (akordeonas),A. Tarvydas ( birbynė). Jie groja internacionalą. Žmonės šypsodamiesi atsistoja. Rodomi partijos suvažiavimo kadrai, kaitaliojant su dabartiniais.

Jei ne politikai, tai gal humoras išgelbės pasaulį?- sako parodos dalyvis. "

Taip ir baigiasi filmas. "Lieratų kavinėje" aidi plojimai.

Kavinės administratorė džiaugiasi, kad žmonės moka atsirinkti "rodomas ir sakomas tiesas". Ji sako:

- Jei Jums patiko mūsų vakaro kodas, valgiai ir filmas, prašytume prisiminti apie skelbtą akciją. Ji, kaip žinote, skirta Muziejų metams.

Svečiai pradeda krapštyti pinigines, į paruoštas lėkšteles deda sovietmečio pinigus. Vienas sendaikčių supirkėjas prašo žodžio:

- Aš dėkoju visiems už šią smagią akciją. Žiūriu, čia, Molėtuose, visi kolekcionieriai. Pažiūrėkit – kiek senų pinigų pririnko... Aš manau, kad irgi galiu pasitarnauti Molėtams. Turiu visas buvusio Molėtų kino teatro afišas ir jas dovanoju muziejui, su sąlyga, kad padarys kopijas bibliotekai. "Literatų kavinei" dovanoju Lenino bareljefą, kabojusį redakcijoje, o viešniai Ingai - butelį baltos, jei norit - rusiškos – 1973 –ųjų gamybos. Pamatysit, kaip skiriasi skonis ir stiprumas...

Jis įteikia asmeniškai išvardintus daiktus ir prisėda prie viešnios, pasakodamas ką turi dar...

Pažįstamas verslininkas išgelbsti situaciją, pakviečia viešnią pašokti. Groja „tarybiniai" muzikantai praėjusio šimtmečio populiariausias melodijas. Prie jų prisijungia kiti šokėjai. Vakaras „raudonuoja" toliau...