Ir piešinys turi vertę

Piešinys daugeliui žmonių turbūt asocijuojasi su vaikyste, laisvalaikio praleidimo būdu, o mokyklos laikais su nesvarbia mokymo priemone.

iliustracijaTačiau būtent mokykloje yra sudedami pirmieji šios srities pažinimo akcentai, kurie, arba turi esminės įtakos mūsų tolesniam gyvenimui, arba ne. Protingos mamos ir močiutės kaupia ir saugo savo jaunųjų atžalų pirmuosius meno žingsnius. Juk kas žino, kuo bus užaugęs jų vaikas, o jei ir nieko bendro su menais neturės, vis tiek, tai bus emocijų išraiška, galinti papasakoti, kuo tuomet gyveno, kaip jautėsi ir keitėsi žmogus.

Regis, Lietuvos nacionalinis muziejus ir bus toji įstaiga, supratusi piešinio vertę. Tais sudėtingais ir lemtingais 1991-aisiais metais kai Lietuva, išgyvenusi ir išjautusi pergalingus Sausio 13-osios žingsnius, gyveno lūžio momentus, mokykla ir kitos ugdymo įstaigos siekė visa tai užfiksuoti visomis įmanomomis priemonėmis. Vienas paprasčiausių fiksacijos būdų, nereikalaujančių didžiulių sąnaudų, ir buvo piešinys. Piešė daugybė vaikų ir moksleivių, liepiami auklėtojų ir mokytojų, kai kur ir tėvų... Sąmoningesnių pedagogų dėka dalis tų piešinių (tik 5772) ir atsidūrė Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus fonduose. Ir tai, matyt, dauguma darė ne iš supratimo, o tik todėl, kad buvo tam priežastis – paskelbtas konkursas... Šiandien, minint Laisvės trisdešimtmetį, muziejus sukūrė virtualią to meto piešinių parodą – virtualią galeriją „Istorinė 1991 m. Sausio 13-oji vaikų piešiniuose" Darbuose, kaip rašoma pristatyme, galima išskirti pagrindines piešinių temas: įvykiai prie televizijos bokšto, Aukščiausiosios Tarybos gynimas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais ir gedulas, Lietuvos žmonių vienybė, taika ir karikatūros... Smalsumo vedina žvilgtelėjau ir aš. Kad būtų paprasčiau lankytojams – piešiniai suskirstyti pagal rajonus. Atsiverti puslapį – ir užlieja maloni euforija, kad prieš tris dešimtmečius būta dar šitiek mokyklų, o viena – net beveik negirdėta – Motiejūnų pradinė mokykla, kad net ieškojau duomenų: „8 km į šiaurės rytus nuo Alantos, netoli Vastapo ežero". Kadangi šios mokyklos pateikta du – Loretos Maciulevičiūtės ir A. Bogucko piešiniai, o Alantos vidurinės mokyklos 7 mokinių: Neringos Juočepytės (8b), Janinos Gerdvilytės (10), Gitos Juršytės (10), Arvydo Slavinsko (1), D. Jakutonio (4), G. Bačiulytės ir Dainos Gražytės (klasės nėra nurodyta), tai byloja apie pilietiškiausią rajono kampelį .Žinant, kad į muziejų atkeliavo apie 500 piešinių be pavardžių, o jei ir su pavardėmis, tai jos rašytos taip, kaip prie ruso, pirmiausia – pavardė ir pirmoji vardo raidė, ir tik nedaugelis pateikė darbus su išsamiu aprašymu, nurodydami ir klasę, ir vietovę, ir pilną vardą... Tai byloja apie tam tikrą pasimetimą ar net istorinio požiūrio nebuvimą. Tačiau, kaip šiandien mes minime žuvusiųjų vardus ir pavardes, to meto politikus, taip ir šių, anuomet atrodžiusių visai nereikšmingais, vaikų, piešusių piešinius, pavardes, galime tarti ir rašyti, nes tai jau istorija... Dauguma jų, tikriausiai, jau ir patys yra suaugusių vaikų tėvai.. Ar surasite save iš 1991-ųjų?

Molėtų I-oji vidurinė mokykla – G. Colkaitė (3b), N. Namajūnaitė (8a), Elinga Šimkūnaitė (2a); Inturkės vidurinė mokykla – Danguolė Grigelevičiūtė ir Dalia Simuntytė (12-os klasės mokinės); Joniškio vidurinė mokykla – G. Ilgevičius (4 kl.); Balninkų devynmetė mokykla – Rimvydas Martikonis (6kl.); Bijutiškio devynmetė mokykla – D. Pranckėnaitė (6kl.); Dubingių devynmetė mokykla – Andrius Bičkauskas (4 kl.), Mindaugas Cijūnaitis (2 kl.), K. Jasimavičiūtė (4 kl.), Jurgita Kulešo (1 kl.); Mindūnų devynmetė mokykla – Birutė Kaminskaitė (2 kl.), Auksė Lukavičiūtė, Aurelija Rimšaitė, S. Klimaitė, L. Žvinytė (klasė nenurodyta)
Yra ir iš kitų (nenurodytų) Molėtų r. ugdymo įstaigų atsiųstų piešinių: Lina Damicijonaitė (8 kl.), Marius K. (1 kl.), N. Goštautaitė, Čiutaitė ir Šeikytė ( be vardų ir klasių0, taip pat trys darbai, kurių autoriai nežinomi. Panaši situacija ir Suginčių vidurinėje mokykloje – atsiųstas vienas 8 kl. mokinio darbas be pavardės... Gal atpažinsite savąjį piešinį? ...

Nuotraukoje: Suginčių vidurinės mokyklos 8 klasės mokinio piešinys