Pakelkime akis į dangų

...Kiekviena žvaigždė danguje turi savo reikšmę. Ar tai būtų didelio žvaigždyno dalis, ar paprasčiausiai danguje pulsuojantis, švytintis kūnas, - tai yra ta priežastis, dėl kurios ši žvaigždė čia.Mes taip pat esame žvaigždės naktyje. Mes nesame vieniši, nes dalinamės platų dangaus skliautą su aplinkiniais - ar mūsų artimiausias kaimynas gyventų vienu aukštu aukščiau, ar kažkur už daugelio mylių. Mes visi čia esame todėl, kad turime tam tikrą tikslą.

(Iš Amy E. Dean vakaro meditacijų knygos „Nakties šviesa")

Mes taip pat galime pažvelgti į dangų ir jo šviesoje rasti nusiraminimą.

Kuo dažniau pakelkime akis į dangų Kūčių, Kalėdų ir metų virsmo dienomis...

Prasmingų švenčių!