Europoje yra Lietuva, o Lietuvoje yra Molėtai...

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną žmonių išrinktas rajono meru Stasys Žvinys ir jo vadovaujamos savivaldybės Viešųjų ryšių komanda padovanojo šventę rajono žiniasklaidos atstovams bei Utenos apskrities viešųjų ryšių specialistams.

Mero kabinete, kartu su jo savininku, „pusryčiavo" Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus vedėjas Vladimiras Suchodumcevas, vyr. specialistė Violeta Žalalienė, iliustracijarajono laikraščio „Vilnis" redaktorė Jolanta Valentinavičienė ir korespondentė Lina Gaižutienė, laikraščio „Molėtų žinios" korespondentas Jonas Bareikis ir aš, tinklaraščio „Molėtai kitaip" įkūrėja, Jolanta Matkevičienė.
„Spaudos pusryčių" meniu pakeitė ir meras, prisiderindamas prie žurnalistų, ir vietoj tradicinės arbatos, gerdamas kavą. Sveikindamas su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, prilygstančia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui, S. Žvinys džiaugėsi, kad Molėtų krašte nėra tendencingų leidinių ir žurnalistų, o jam paantrinusi J. Valentinavičienė, sakė, žinanti to priežastį: leidiniai nėra politiškai priklausomi... Dėkodamas už reikalingą ir svarbų žiniasklaidos darbą visuomenei, meras prisipažino, kad kitą kartą pasikalbėjimas ar nepikta pastaba gali duoti didesnę naudą, nei pikta ir išankstinė nuostata... Anot jo, tarnystė žmogui yra pagrindinis dalykas.
„Spaudos pusryčių" diskusijoje buvo kalbama apie pasitaikančias negeroves, nesusikalbėjimą ir informacijos viešinimą, apie tamsiąsias ir šviesiąsias spaudos bei internetinių portalų puses, ir apie tai, kokį svarbų vaidmenį šiandien atlieka rajono spauda, anot V. Suchodumcevo, būdama rajono metraštininke...
Šio „vaidmens" laurus, manyčiau, tenka dalinti net į trejetą dalių: spauda, kaip pateikėja ir skleidėja, visuomenė – kaip priėmėja ir nešiotoja, biblioteka, kaip saugotoja...
Žmonės yra pavargę, sugadinti šiuolaikinių technologijų, nebeskiriantys didelės reikšmės savo kalbai ir todėl ateina metas vėl grįžti prie knygos...
Tačiau viskas priklauso nuo žmogaus, nuo jo ketinimų, o žurnalistams ir nuo mokėjimo būti objektyviems, perduodant informaciją ar skleidžiant žinią.
Sveikindamas su švente, linkėdamos kūrybiškumo, drąsos ir bendrystės, rajono meras S. Žvinys savivaldybės salėje susitiko ir su regiono viešųjų ryšių specialistais, kuriems buvo įteiktos simbolinės dovanėlės, padovanotas bendravimas su rinkodaros, planavimo ir įgyvendinimo specialistu Žilvinu Freigofu ir parodytas 7 minučių filmukas apie Molėtų rajoną.
Svečiams buvo organizuota ekskursija po Dubingių ir Mindūnų apylinkes.